Om persondata

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Goodtalks er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har givet til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
Goodtalks

Fruebjergvej 3, 2100 København
CVR-nr.: 40356762
Telefon: 2965 6787
E-mail: data@goodtalks.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: data@goodtalks.dk

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Dine personoplysninger bruger vi for at kunne administrere Goodtalks, facilitere netværket på en effektiv måde samt kontakte dig. Hvis du har tilmeldt dig kartoteket vil andre medlemmer i et lukket forum kunne få adgang til de data, som du vælger at give. Navn, stilling, virksomhed og evt. profilbillede vil være offenligt tilgængelig.

Hvilke oplysninger har vi om dig?

Vi har almindelige kontaktoplysninger på dig som navn, adresse og e-mail og telefonnummer. De oplysninger om arbejdssted, alder m.m. Som du har oplyst i kartoteket bruger vi ikke uden samtykke. Hvis du har tilmeldt dig et event eller betalt noget online, har vi tillige betalingsoplysninger.

Oplysningerne i vores system vil blive slettet efter, at du udmelder dig – dog senest 5 år efter jf. bogføringsloven, hvis du har betalt noget til os – fx har betalt medlemskab eller har haft betalt for deltagelse til events.

Dine rettigheder

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger fremgår af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på data@goodtalks.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandlerom dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
I alle tilfælde skal du rette henvendelse via data@goodtalks.dk