Handelsbetingelser for Goodtalks

Goodtalks
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
TLF: +45 29656778
CVR: 40356762

YDELSER OG PRODUKTER

Webinarer og events: Aflyser Goodtalks events og webinarer kan du til enhver tid få tilbagebetalt dit adm.gebyr. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din kursusplads til en anden. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads.

Goodtalks forbeholder sig retten til ændringer af pris, tid, sted og indhold.

 Alle rettigheder til webinarer (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Goodtalks.

Når du køber et produkt eller en ydelse, opnår du mulighed for at tilgå det købte materiale via login på www.goodtalks.dk. Materialet kan tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Se om abonnement nedenfor i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Det er ikke tilladt at anvende det købte til undervisning eller på lignende måde videreformidle den viden, som du opnår ved dit køb af produktet hos Goodtalks.

Konstaterer Goodtalks, at du eller dine samarbejdspartnere foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen.

ABONNEMENTSVILKÅR

 Nedenstående vilkår er gældende, hvis du tilmelder dig en af Goodtalks abonnementsydelser Free, Premium eller Pro. Som medlem har du adgang til de fordele, som det enkelte abonnement tilbyder. Goodtalks stiller en abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://goodtalks.dk/. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Goodtalks.

 Abonnementernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på https://www.goodtalks.dk/medlemsskab-oversigt/. Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Goodtalks og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre, kan indgå en aftale med Goodtalks vedrørende Tjenesten.

Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet, se under PERSONDATA.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Goodtalks.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Goodtalks’s tjenester bestemt ved bestilling.

Goodtalks forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsplatformen med eller uden varsel.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

 Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format. Goodtalks har ikke adgang til dine adgangskoder. Kombinationen af email og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Goodtalks samt ændre sit password.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Ved registrering accepterer Brugeren af tjenesten at modtage onboarding-forløb pr. email. Dette forløb kan afmeldes ved modtagelse.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

 For at få adgang til abonnementsplatformen skal du tilknytte et gyldigt betalingskort til abonnementet. Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres via menuen Konto indstillinger – Skift betalingskort.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned/år. Beløbet trækkes straks ved betaling. Ønskes en faktura efter købet kan dette gøres via menuen Konto indstillinger – Hent faktura.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Goodtalks tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Abonnementspriserne er oplyst inkl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen.

RABATKODER

Når du opretter din profil ved brug af rabatkoden tegner du et abonnement og skal derfor angive kreditkortoplysninger til betaling når rabatten udløber.

Du kan til ENHVER tid afmelde abonnementet. Ønsker du ikke at forny medlemskabet når den gratis periode udløber skal du selv afmelde dig på platformen eller give Goodtalks besked. Opsigelse af Tjenesten skal ske senest 1 måned før kommende betaling.

Tilpasninger og ændringer

Goodtalks forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten skal ske senest 1 måned før kommende betaling. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement via din profil på platformen under det købte produkt, benyt funktionen “cancel subscription” under kontoindstillinger under abonnement. Vejledning kan rekvireres ved at kontakte Goodtalks via kontakt@goodtalks.dk

Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til kontakt@goodtalks.dk. Af sikkerhedsmæssige årsager kan abonnementet ikke opsiges på anden vis.

Goodtalks forbeholder sig retten til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt Godtalks suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag, hvor ordren er leveret.

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail kontakt@goodtalks.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Goodtalks i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Goodtalks dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Goodtalks
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
TLF: +45 29656778

Reklamationer modtages ikke, hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Goodtalks, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Goodtalks og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Goodtalks har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Goodtalks er: Caroline Viola Lester

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Goodtalks har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til caroline@goodtalks.dk.

Cookies

På https://goodtalks.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på Webshop Cookies og Privatlivspolitik

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på https://goodtalks.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Goodtalks’s hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: kontakt@goodtalks.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.