Goodtalks corporate membership

 

Hvad er Goodtalks?

Goodtalks arbejder for at fremme kvinders vej ind i ledelse og bestyrelser og skabe lige muligheder for alle. Det gør vi ved at udvikle organisationer og mennesker.

 

På Goodtalks.dk stiller næsten 3.000 medlemmer sig til rådighed og spiller hinanden gode. Udover sparring med hinanden har Goodtalks medlemmer adgang til digitale netværksgrupper, masterclasses, events og online læring med fokus på personlig og professionel udvikling.

 

Formålet er at støtte vores medlemmer i at realisere deres livs- og ledelsesambitioner og give COMPETENCES AND COURAGE TO LEAD AND BE HUMAN. Det tror vi nemlig på er en grundsten i fremtidens ledelse. 

Hvordan fungerer et corporate medlemskab?

Et corporate medlemskab indeholder et givent antal Goodtalks medlemskaber, som I kan give til udvalgte eller alle talenter, ledere eller medarbejdere. Goodtalks bidrager med sparring om, hvilke medarbejdere, der vil have glæde af et medlemskab.

Oprettelse: Vi sørger for oprette medlemskaberne og kommunikere med medlemmerne i processen med at oprette deres individuelle profiler

Onboarding: For at sikre, at jeres medarbejdere kommer godt i gang med deres udvikling på goodtalks.dk holder vi en onboarding workshop, hvor vi præsentere de forskellige aktiviteter i Goodtalks og arbejder med at omsætte grundtanken i Goodtalks til hverdagen

Udvikling: Goodtalks medlemskab giver adgang til sparring, events, masterclasses, netværksgrupper, artikler og online læring. Der er både aktiviteter “in real time” og mulighed for udvikling “on demand” når det passer det enkelte medlem. Vi kommunikerer løbende med medlemmerne om de forskellige muligheder og støtter op om deres udvikling.

Hvorfor samarbejde med Goodtalks?

Vi har i høj grad brug for at øge diversiteten på danske arbejdspladser, fordi forskellighed styrker vores evne til at innovere og vækste og fordi vi skal skabe et samfund, hvor der er lige muligheder for alle.

Vi tror på, at der er behov for indsatser på forskellige niveauer for at øge diversiteten. Et corporate medlemskab af Goodtalks bidrager både til udvikling af medarbejderne og organisationen.

På det strategiske niveau bidrager det til at understøtte jeres arbejde med at tiltrække og fastholde talenter ved at vise eksisterende og potentielle medarbejdere, at I arbejder aktivt for at udvikle medarbejderne og skabe en balanceret organisation.

På det kommunikative niveau bidrager det til at styrke jeres employer brand som en virksomhed, der ønsker at skabe en balanceret organisation og som tilbyder unikke og karrierefremmende udviklingsmuligheder for medarbejderne.

På det udviklingsmæssige niveau bidrager det til at udvikle jeres medarbejdere ved at give adgang til udvikling, sparring, netværksgrupper, masterclasses, events og inspirerende og uglossy rollemodeller.

Disse virksomheder har corporate memberships