Vi giver dyb og bred indsigt

Vores analyser baseres på metodetriangulering, hvor vi kombinerer kvantitative og kvalitative metoder:

  • Review af eksisterende data, som eksempelvis medarbejderundersøgelser, lederevalueringer, medarbejderhåndbøger og procesbeskrivelser for at forstå den nuværende situation og udgangspunktet for udvikling

  • Surveys for at få bred indsigt i opfattelsen af, hvordan D&I strategien omsættes til dagligdag og afspejles i HR-processerne

  • Interview og fokusgrupper med nøglemedarbejdere- og ledere for at få en dybere og bredere forståelse af kulturelle, strategiske og strukturelle udfordringer, styrker og muligheder

 

Vi hjælper med at omsætte indsigt til udvikling

Datagrundlaget danner baggrund for en analyse med anbefalinger til områder, som med fordel kan udvikles for at skabe bedre sammenhæng mellem D&I strategien, HR-processer, ledelsesadfærd og kultur.

Analysen danner baggrund for en udviklingsworkshop, hvor vi arbejder med at omsætte anbefalingerne til konkrete ændringer og justeringer af HR-processer.

 

GOODTALKS CONSULTING TEAM

Ditte Vigsø
Partner & CCO

Erfaren ledelseskonsulent med mange års erfaring indenfor lederudvikling, organisationsudvikling, kulturudvikling, kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, analyse, facilitering og præsentationer. Tidligere adm. direktør i Great Place to Work. Uddannet cand.merc.int fra CBS (2002)

Kontakt

Stine Hannemann
Head of Learning and Business Development

Erfaren strategisk HR konsulent, med mange års erfaring inden for projektledelse, proces facilitering og konference- og workshop facilitering. Uddannet i sociologi fra RUC

 

Kontakt